O projekte

Malá finančná akadémia s Kozmixom je jedinečný projekt, ktorý učiteľovi poskytuje všetky potrebné materiály na odučenie témy Finančná gramotnosť na 1. stupni ZŠ. Projekt spája aktivity v škole a doma s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné.

Metodická príručka


Zážitkové učenie

Metodická príručka je pre každého učiteľa na prvom stupni ZŠ zdrojom inšpirácie. Obsahuje viac ako 50 návodov na aktivity týkajúce sa rozvoja finančnej gramotnosti. Je v súlade s aktuálne platným dokumentom: Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.1.

Interaktívne cvičenia


Na hodinu aj domov

To, čo sa žiaci naučia, si preveria v interaktívnych cvičeniach. A nielen to, dbali sme aj na rozvoj ďalších zručností, napríklad na čítanie s porozumením.

Kreatívna hra


Tímová spolupráca

Naše mesto je stolová kreatívna hra, v ktorej žiaci stavajú mesto svojich snov. Smeruje žiakov k tímovej spolupráci, podporuje ich kreativitu aj finančnú gramotnosť v praxi. A čo je najdôležitejšie: deti baví.

Kozmix na návšteve


Aktivity pre celú rodinu

Materiál pre žiaka a jeho rodinu. Obsahuje úlohy tematicky prepojené na vzdelávacie aktivity v škole.