Malá finančná akadémia
s Kozmixom

Projekt finančnej gramotnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ

Malá finančná akadémia s Kozmixom

[nálepka 2. vydanie] [ilustračný obrázok projektu]

Motivačné video