Kreatívna hra Naše mesto

[ilustračný obrázok hry Naše mesto]

Predstavte si, že ste dieťa vo veku 9–10 rokov, že ste žiakom, ktorého svetom je hlavne škola. Jedného dňa však príde veľká výzva: možnosť vytvoriť a vybudovať mesto podľa vlastnej fantázie. Je pred vami veľký cieľ. Pozvite do svojho sveta spolužiakov, kamarátov, kolegov.

Zrazu spolu hľadáte odpovede na dôležité otázky: Aké budovy postavíme? Ako budú vyzerať a aké bude ich okolie? Čo postavíme v centre mesta? A ako sa mesto bude volať? Rozhodujete sa spoločne o tom, ako investujete zarobené prostriedky, aby ste vytvorili pre obyvateľov čo najkrajší domov.

Príležitosť ponoriť sa do sveta predstavivosti a kreativity, do sveta získavania zdrojov, do potreby tímovej spolupráce a možnosti vybudovať miesto pre život predstavuje vzdelávacia hra „Naše mesto“.

Priebeh hry

[popisný obrázok 1. fázy hry: Získavanie peňazí]
[popisný obrázok 2. fázy hry: Tvorba budov]
[popisný obrázok 3. fázy hry: Tvorba mestských častí]
[popisný obrázok 4. fázy hry: Budovanie centra]
[popisný obrázok 5. fázy hry: Prezentácia]

Výstupy z predchádzajúceho ročníka

Pozrite si výstupy z minulého roka