Výstupy projektu

[piktogram Fotoaparát]

Zachyťte priebeh

[piktogram Pošta]

Pošlite nám fotografie

[piktogram Mikrofón]

Pochváľte sa ostatným

Podeľte sa o svoje skúsenosti počas realizácie projektu s inými školami, rodičmi, nami a našimi partnermi, vďaka ktorým projekt realizujeme.

Čo budete dokumentovať?

 • Zoznámenie sa s projektom a jeho súčasťami
  Príklad: oboznámenie sa s obsahom kufríka, rozdelenie žiakov do tímov, tvorba triednej meny, príprava plánu mesta

 • Riešenie aktivít
  Príklad: realizácia vzdelávacích aktivít

 • Kupovanie budov a tvorba mesta
  Príklad: nákup budov za zarobené peniaze, stavba mestských častí a centra mesta

 • Prezentácia mesta
  Fotografia kompletného mesta, zapojených žiakov a záverečnej prezentácie

Výstupy z predchádzajúceho ročníka

Pozrite si výstupy z minulého roka