Ročník 2017

Motivačné video

Obsah projektu

[piktogram Metodická príručka]

Metodická príručka


[piktogram Interaktívne cvičenia]

Interaktívne materiály


[piktogram Hra Naše mesto]

Vzdelávacia hra Naše mestoÚčastníci projektu

247 

Počet zapojených škôl

340 

Počet zúčastnených učiteľov

6500 

Počet zapojených detí


Mapa zapojených škôl


Výstupy z predchádzajúceho ročníka

Pozrite si výstupy z minulého roka

Učiteľské výsledky

Tri kľúčové kompetencie, ktoré projekt najviac rozvíjal

70%

Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutie

59%

Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia

44%

Zoradiť osobné želania podľa dôležitosti

Žiacke výsledky dotazníka

92%

Malá finančná akadémia sa páčila 92 % žiakov

85%

Digitálne cvičenia na portáli Kozmix sa páčili 85 % žiakov

91%

Vzdelávacia hra Naše mesto sa páčila 91 % žiakov


Napísali o projekte

[ilustračný obrázok k odkazu na článok Malá finančná akadémia má prispieť k finančnej gramotnosti žiakov]

Malá finančná akadémia má prispieť k finančnej gramotnosti žiakov


Teraz.sk, 13. marca 2017

Hoci je projekt zameraný predovšetkým na rozvoj finančnej gramotnosti, je aj ukážkou vízie projektového vyučovania s rozvíjaním schopností čítania s porozumením a ďalších.

prejsť na článok

[ilustračný obrázok k odkazu na článok Gamifikácia: Nový hit v učení finančnej gramotnosti na ZŠ]

Gamifikácia: Nový hit v učení finančnej gramotnosti na ZŠ


SME Tlačové správy, 13. marca 2017

Žiaci z 360 tried vymenia na krátky čas známky za svoju vlastnú triednu menu v rámci projektu Malá finančná akadémia.

prejsť na článok

[ilustračný obrázok k odkazu na článok Slováci sú málo finančne gramotní, odborníci prišli s projektom]

Slováci sú málo finančne gramotní, odborníci prišli s projektom


TA3, 7. apríla 2017

Finančná gramotnosť Slovákov patrí medzi najnižšie spomedzi členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Odborníci preto odporúčajú, aby sa deti učili ako zodpovedne narábať s peniazmi už na základnej škole.

prejsť na článok

[ilustračný obrázok k odkazu na článok Malá finančná akadémia vedie deti ZŠ k finančne zodpovednému správaniu]

Malá finančná akadémia vedie deti ZŠ k finančne zodpovednému správaniu


TASR Školský servis, 8. marca 2017

Projekt učí žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ale rozvíja aj kreativitu a fantáziu.

prejsť na článok

[ilustračný obrázok k odkazu na článok VIDEO TOUCHIT: Aj deti potrebujú rozumieť peniazom – naučí ich to Malá finančná akadémia]

VIDEO TOUCHIT: Aj deti potrebujú rozumieť peniazom – naučí ich to Malá finančná akadémia


touchIT, 6. apríla 2017

Až 6 505 žiakov z 260 škôl z celého Slovenska má za sebou mesiac v Malej finančnej akadémii. V nej sa učili, ako zodpovedne narábať s peniazmi.

prejsť na článok