Malá finančná akadémia
s Kozmixom

Projekt finančnej gramotnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ

Malá finančná akadémia s Kozmixom

[nálepka 2. vydanie] [ilustračný obrázok projektu]

Motivačné videoHarmonogram projektu

Marec


Registrácia do projektu

Štart projektu

Apríl


Realizácia projektu

Riešenie aktivít

Máj


Realizácia projektu

Záver projektu