[harmonogram projektu]

Obsah projektu

1.

Metodická príručka a vzdelávacie aktivity


Učitelia zapojení do projektu získajú metodiku s vysvetlením pojmov a návodmi na zaujímavé vzdelávacie aktivity.

2.

Digitálny vzdelávací obsah


Na www.kozmix.sk nájdu učitelia i žiaci motivačné videá, interaktívne cvičenia a doplnkové materiály.

3.

Kreatívna hra


Žiaci sa na chvíľu stanú bankármi, novinármi a architektmi vlastného mesta. Hra rozvíja vedomosti, kreativitu a naučené zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.